Radno vrijeme i vrijeme odmora

Način rada radnog vremena i vremena odmora regulira TC. Za određene vrste zanimanja i položaja postoje dodatni zakoni o grani. U svakom slučaju, međutim, režim radnog vremena i vremena odmora utvrđen je kolektivnim ugovorom ili uredbom o internim propisima u poduzeću. U organizaciji može djelovati i drugi lokalni akt. Razmotrite značajke radnog vremena i vremena odmora.

radno vrijeme i vrijeme odmora

Radno vrijeme: razvrstavanje načina rada

TC uključuje sljedeće načine rada:

 1. Normalno (jednokratna promjena).
 2. Nije standardizirano.
 3. Shift radi.
 4. Fleksibilni raspored.
 5. Režim pomaka.
 6. Razlomljeni radni dan.

Jednokratni način rada

Ovisi o načinu snimanja vremena rada. To je određeno internim regulatornim dokumentima organizacije.

U normalnom radu, radno vrijeme može se računati dnevno, tjedno ili akumulirano.

Temeljem odredbi članka 100. Zakona o trgovačkim društvima, poduzeće može utvrditi:

 • petodnevni tjedan s dva slobodna dana;
 • šest dana s jednim danom;
 • tjedan s odredbom odmora na kliznom rasporedu.

Prema čl. 104 TC, organizacija može predvidjeti kumulativno računovodstvo.

Dnevni način rada u praksi zove se jedna pomaka.

U slučaju svakodnevnog računovodstva, svaka radna aktivnost koja prelazi utvrđene stope treba se smatrati prekovremenim radom. Redoslijed privlačnosti njome regulira 99. članak TC-a.

Sažetak računovodstva

Kada se koristi kao naselje, utvrđuje se razdoblje dulje od jednog dana ili tjedan dana. Minimalno trajanje je mjesec, a maksimum je godinu dana.

U poduzećima ili u obavljanju određenih vrsta radne djelatnosti, ako nije moguće pratiti dnevni ili tjedni raspored sati rada u uvjetima proizvodnje, zakonodavstvo dopušta uspostavljanje agregiranog računovodstva. To je neophodno kako bi se osiguralo da ukupno trajanje rada za razdoblje naplate ne prelazi standardne satove.

Računovodstvo može biti tromjesečno, mjesečno, tjedno, godišnje. Koristi se za organizaciju procesa rada na rotacijskoj osnovi, u organizacijama koje pružaju usluge prijevoza.

Kada se zabilježi zbroj, maksimalno trajanje nije propisano zakonom. Međutim, u praksi je maksimalno trajanje obično 8-12 sati.

značajke režima radnog vremena

Neregulirani grafikon

U ovom režimu radnog vremena zaposlenici se povremeno mogu pozivati ​​na obavljanje dužnosti izvan normalnog trajanja zakonskog pomaka. Kolektivnim ugovorom, pravilima, posebnim propisima ili drugim lokalnim aktom utvrđuju se određeni položaji za koje se može osigurati nestandardni raspored.

Specifičnost ovog načina rada je da zaposlenik podliježe općem postupku privlačenja na posao. Međutim, na zahtjev poslodavca može biti odgođen na poslu da obavlja svoje dužnosti nakon završetka smjene ili se pozove u poduzeće prije nego što započne.

Važna točka

Valja napomenuti da pod režimom nereguliranog radnog vremena, zaposlenici mogu obavljati samo one poslove koji su utvrđeni ugovorom i opisom posla. Ne možete tražiti od osoblja da obavlja bilo koju drugu zadaću, uključujući i nakon završetka ili prije početka smjene. Odredbe članka 60. TC-a općenito ne dopuštaju sudjelovanje građana za obavljanje poslova koji nisu navedeni u ugovoru.

Za koga se može ustanoviti nepravilni raspored?

U TC je utvrđeno da u ovom načinu rada kategorije zaposlenika fiksne na posebnom popisu mogu raditi. Ovaj bi se popis trebao pridodati kolektivnom ugovoru, odredbi o osobitosti režima radnog vremena ili nekom drugom lokalnom činu organizacije. Popis se također može konsolidirati u regionalnim, sektorskim i drugim ugovorima.

Za zaposlenike može se postaviti nestandardni raspored:

 • administrativno, tehničko, administrativno, ekonomsko osoblje;
 • vrijeme u kojem se radna aktivnost ne može uzeti u obzir;
 • raspoređivanje radnog vremena po vlastitom nahođenju;
 • čija je promjena podijeljena na dijelove različitih trajanja.

S nestandardiziranim rasporedom, poslodavac ima pravo zapošljavati zaposlenike za prekovremeni rad bez dobivanja suglasnosti od njih. Naravno, moraju postojati slučajevi ekstremne industrijske nužde. Istodobno, zaposlenici ne mogu odbiti takvu radnu aktivnost, jer će inače biti brza kršenja disciplina.

Jamstva zaposlenika

Uspostavljanje nestandardnog rasporeda za zaposlenike ne znači da opća pravila TC-a, koja reguliraju osobitosti radnog vremena i specifičnosti pružanja odmora, ne primjenjuju se na njih.

Nepravilni raspored uključuje određenu obradu. U tom smislu, TK je odredio dužnost poslodavca da im nadoknađuje dodjelom dodatnog dopusta (godišnje i plaće). Njeno trajanje utvrđuje kolektivni ugovor, odredba ili drugi lokalni akt, ali ne smije biti kraći od 3 dana (kalendar). Ako takav dopust nije odobren, obrada (uz pristanak zaposlenika) može se nadoknaditi kao prekovremeni rad.

poredak na osobitosti režima radnog vremena

Fleksibilni način rada

Prvo je uvedeno 1980-ih. Bio je takav režim prvi za zaposlenike koji imaju djecu. Nakon toga, njegov se efekt proširio i na druge kategorije radnika.

Fleksibilni raspored podrazumijeva organizaciju radne djelatnosti u kojoj je dopušteno samoreguliranje početka, završetka i ukupnog trajanja promjene (dan) u nekim zaposlenicima ili kolektivima odjela (odjeljaka). U tom slučaju potrebno je u potpunosti razviti ukupan broj sati utvrđenih zakonom tijekom obračunskog razdoblja. Mogu biti dan, mjesec, tjedan itd.

Posebnosti režima radnog vremena su da se raspored radne djelatnosti utvrdi dogovorom zaposlenika kod poslodavca. Međutim, oni se mogu odrediti prilikom upisa u državu i tijekom rada. Sporazum se može zaključiti za određeno razdoblje ili bez određivanja razdoblja. Uspostaviti takav raspored usvojen je zapovijed o osobitostima režima radnog vremena. Treba odrediti sve uvjete na kojima će zaposleni obavljati svoje profesionalne aktivnosti.

Opseg primjene

Fleksibilni raspored je koristan kada se zbog društvenih, domaćih ili drugih razloga teško primjenjuju uobičajeni načini radnog vremena. Promjena računovodstvenog sustava omogućit će ekonomičniji korištenje dana i osigurati koordinirani rad tima.

Nije poželjno uvesti fleksibilan raspored za kontinuiranu proizvodnju, s radom u tri smjene, kao i rad s dvije poluge, ako tvrtka nema slobodnih mjesta na spojnim točkama smjene.

Ovaj se način može koristiti za tjedan dana od 5 do 6 dana. Njezina primjena ne utječe na uvjete racionalizacije i nagrađivanja zaposlenika, pružanje naknada, izračun duljine službe i drugih radnih prava. Savršeno prilagođen ovom načinu radnog vremena za učitelje, zaposlenike kulturnih i rekreativnih sadržaja.

Ključni elementi fleksibilnog rasporeda

Na početku i kraju smjene postoji vrijeme u kojem zaposlenik, po vlastitom nahođenju, može započeti i dovršiti obavljanje svojih dužnosti. Ovo razdoblje prvi je element fleksibilnog rasporeda. Druga komponenta je fiksno vrijeme. U tom razdoblju zaposlenik mora biti u poduzeću. Po svom trajanju i značenju, ovo se vrijeme smatra glavnim dijelom dana. U stvari, zaposlenik obavlja honorarne dužnosti.

Utvrđivanje određenog razdoblja omogućuje osiguranje normalnog tijeka procesa proizvodnje i interakcije s uslugama.

Osim toga, postoje dva intervala koji vam omogućuju da radite sate određene za obračunsko razdoblje:

 1. Odmorite se za hranu i odmorite se. U pravilu, on dijeli fiksno razdoblje na dijelove, približno jednake jedni drugima.
 2. Računovodstveno razdoblje za koje zaposlenik mora raditi zakonom utvrđenu satnu normu. Može biti mjesec, tjedan itd.

Trajanje razdoblja

Voditelj poduzeća određuje specifično trajanje fleksibilnih elemenata rasporeda po vlastitom nahođenju. Fleksibilni rasporedi mogu se napraviti ovisno o obračunskom razdoblju, trajanju svakog elementa, uvjetima za njihovu implementaciju u svakoj pojedinoj jedinici.

mijenja način rada radnog vremena

Obično, za 40-satni tjedan, maksimalno dopušteno trajanje smjene ne smije biti dulje od 10 sati. No, u iznimnim slučajevima, maksimalna dužina vremena zaposlenika može biti u organizaciji je 12 sati.

Zahtjevi zakonodavstva

Zaposlenici, za koje se instaliraju fleksibilne grafike, mogu biti uključeni u prekovremeni rad. U takvim slučajevima, oni su podložni pravilima navedenim u članku 99. TC-a.

Obvezni uvjet za uvođenje fleksibilnog načina rada je organizacija točnog računanja vremena, performansi svakog zaposlenika za proizvodni cilj, osiguravajući kontrolu nad punim i racionalnim korištenjem vremena u fleksibilnom i određenom razdoblju.

Raspored zamjene

To uključuje rad u 2, 3, 4 smjene za jedan dan. Na primjer, zaposlenici poduzeća mogu raditi u tri smjene 8 sati, a istodobno tijekom određenog razdoblja obavljaju poslove u različitim smjenama.

Preporučljivo je uvođenje takvog rasporeda u organizacije u kojima je trajanje procesa proizvodnje duže od dopuštenog trajanja svakodnevnog rada. Izmjenjivi način omogućuje učinkovitije korištenje opreme, povećavajući volumen proizvoda ili usluga.

S zamjenskim rasporedom, svaka grupa zaposlenika obavlja dužnosti u utvrđenom trajanju smjene prema planu. Prilikom sastavljanja poslodavca treba razmotriti mišljenje sindikata.

radno vrijeme

Karte za smjene

Mogu se formirati kao nezavisni dokumenti ili kao dodani kolektivnom ugovoru. Raspored sati rada u smjenama, uzorak koji je prikazan gore, trebao bi odražavati zahtjev 110. članka TC-a o pružanju zaposlenicima kontinuiranim tjednim odmora (najmanje 42 sata). Razmjena (dnevno) odmor ne može biti manja od dvostrukog trajanja rada koji je prethodio.

Rasporedi se prenose zaposlenicima mjesec dana prije implementacije. Kršenje tog razdoblja priznaje se kao povreda prava radnika na pravodobnu primjenu promjena u radnim uvjetima. Zakonodavstvo ne dopušta uključivanje zaposlenika u red za dva smjena.

radno vrijeme nastavnika

Režim mjenjača

Ovim oblikom organizacije radnog procesa, dužnosti se obavljaju izvan mjesta prebivališta radnika. Međutim, njihov dnevni povratak kući nije moguć.

Način prebacivanja se koristi kada je proizvodni pogon značajno uklonjen s mjesta poslodavca. Uz to, možete znatno smanjiti trajanje radova na izgradnji, rekonstrukciji. Osim toga, takav se režim može koristiti na teritorijima s posebnim klimatskim uvjetima.

Značaj radnog smjera je da osoblje živi u posebno stvorenim selima. Riječ je o kompleksu zgrada i zgrada namijenjenih potrošačkim uslugama i životnoj podršci radnika tijekom izvođenja njihove proizvodne zadatke. Radne aktivnosti provode alternativni zaposlenici.

Trajanje sata

To je fiksno u zakonodavstvu. Kao pomak prepoznaje se razdoblje, koje uključuje vrijeme izvođenja proizvodnog zadatka izravno u objektu i prebacivanje među seljačkim u selo. Jedna smjena može trajati do 12 sati zaredom dnevno. Istodobno, ukupno trajanje sata, koje uključuje i razdoblje radne aktivnosti i vrijeme odmora, ne može biti dulje od jednog mjeseca.

U iznimnim slučajevima, trajanje se može povećati na 3 mjeseca. Međutim, za to treba uzeti u obzir mišljenje sindikata.

Vrijeme snimanja u modusu smjene

Za rad u takvim uvjetima, prema zakonu, naplaćuje se nadoplata.

Kada se uvede način prebacivanja, akumulirani obračun vremena za mjesec ili duže, ali ne više od godinu dana. Razdoblje poravnanja pokriva cijelo vrijeme rada, pronalazeći put od mjesta poslodavca ili sabirne točke do objekta i natrag, ostatak koji je odobren u ovom vremenskom intervalu. Ukupno trajanje radnog vremena ne može biti više od uobičajenog broja sati koje utvrdi TC.

Broken dan

Podjela radnog vremena uređena je odredbama članka 105. TC-a. U organizacijama gdje postoji takva potreba zbog specifičnosti uvjeta proizvodnje, kao i različitog intenziteta procesa tijekom pomaka, dan se može fragmentirati u dijelove. To je neophodno kako bi se osiguralo da ukupno trajanje rada ne prelazi trajanje određeno standardima.

U pravilu, fragmentirani režim se koristi u poduzećima čije su aktivnosti povezane s servisiranjem stanovništva: transport, trgovinske organizacije itd.

Vrijeme je za odmor

Dužnost poslodavca je utvrđivanje razdoblja tijekom kojih se zaposlenici oslobađaju od obavljanja svojih dužnosti. Takvi radnici imaju pravo koristiti na vlastitu odgovornost.

Zakonodavstvo predviđa sljedeće vrste rekreacije:

 1. Break tijekom pomaka / dan.
 2. Razmjena (dnevno) odmor.
 3. Vikend.
 4. Plaćeni godišnji odmor.
 5. Praznici.

Tijekom smjene, zaposleniku se daje pauza za obroke i odmor. Njeno trajanje ne smije biti duže od 2 sata i manje od 30 minuta. Pauza nije uključena tijekom radnog vremena.

Specifično trajanje razdoblja za hranu i odmor određeno je lokalnim regulatornim dokumentom ili ugovorom između poslodavca i zaposlenika.

Ako radni uvjeti ne dopuštaju vrijeme za odmor, poslodavac mora osigurati unos hrane i odmor tijekom proizvodnih aktivnosti.

Značajke radnog vremena i vremena odmora

Uobičajeni slučajevi nepoštivanja propisa

U praksi, najčešće slijedeći kršenje odredbi TC, kojim se regulira način rada i slobodno vrijeme:

 1. Nedostatak internih pravila, rasporeda odmora, smjene i druge važne dokumente u poduzeću.
 2. Neuspjeh da zaposlenicima plaća godišnji odmor za više od dvije uzastopne godine, kao i dodatna razdoblja odmora za zaposlene koji obavljaju dužnosti u opasnim / opasnim uvjetima.
 3. Zamjena neiskorištenog odmora u gotovini.
 4. Atrakcija za rad noću, prekovremeno, na odmor / odmor bez pisane suglasnosti i medicinskih savjeta žena s maloljetnim članovima obitelji (do 3 godine), radnika s djecom s teškoćama u razvoju.

Druga uobičajena povreda je neuspjeh plaćanja novčane naknade za neiskorišteni odmor kada je zaposlenik pušten.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Radni dani u godini - koliko ih ima? Broj radnih dana u tjednu i godini u RusijiRadni dani u godini - koliko ih ima? Broj radnih dana u tjednu i godini u Rusiji
Radno vrijeme: pojam i vrste. Članci 91-99 Zakona o radu Ruske FederacijeRadno vrijeme: pojam i vrste. Članci 91-99 Zakona o radu Ruske Federacije
Koja je dužina radnog vremena?Koja je dužina radnog vremena?
Koliko sati tjedno? O trajanju radnog tjednaKoliko sati tjedno? O trajanju radnog tjedna
Pravo na odmorPravo na odmor
Dodatni dani odmora za neregularno radno vrijeme: izračun, postupak izdavanja, popis položaja i…Dodatni dani odmora za neregularno radno vrijeme: izračun, postupak izdavanja, popis položaja i…
Koji rasporedi su u poduzećima?Koji rasporedi su u poduzećima?
Vrste radnih rasporeda za RF TCVrste radnih rasporeda za RF TC
Način rada i odmora: što bi to trebalo biti?Način rada i odmora: što bi to trebalo biti?
Lokalni normativni zakoniLokalni normativni zakoni
» » Radno vrijeme i vrijeme odmora