Esteri: opća svojstva i primjena

esteri - supstitucijski proizvodi atomi vodika hidroksilna skupina karboksilne kiseline i mineralne kiseline na ugljiku radikal. Razlikovati mono-, di- i poliestera. postoje mono, di- i polibazičnih kiselina, monobazni kiseline u - potpune i kiselinskih estera. Naslovni ester sastoji od imena, uključeni u tvorbu kiseline i alkohola. Za esteri, često se koristi ovdje trivijalan ili povijesne nomenklaturu. Prema IUPAC naziva nomenklature esteri nastaju na sljedeći način: uzeti ostatak naslov alkohol je upisan kao ugljikovodika kiseline ime i završava -oat. Na primjer, Strukturne formule estera (i izomeri metamers) odgovaraju molekulske formule S4N802, od strane različitih nomenklatura imena jesu: propilformiat (propilmetanoat) izopropilformiat (izopripilmetanoat), etil acetata (etiletanoat) melpropionat (metilpropanoat).

Priprava estera. Ovi spojevi su široko rasprostranjeni u prirodi. Tako, esteri niske molekulske mase i srednje karboksilne kiseline homologne serije Oni su dio eteričnih ulja mnogih biljaka (npr uksusnoizoamilovy ester ili „kruške biti”, koji je sastavni dio raznim bojama i krušaka) i glicerol esteri viših masnih kiselina - kemijske osnovi masti i ulja. Neki esteri pripremaju sintetički.

Reakcija esterifikacije dolazi uslijed interakcije karboksilnih (i mineralnih) kiselina s alkoholima. Katalizator je jaka mineralna kiselina (najčešće H2S04). Katalizator aktivira molekulu karboksilne kiseline.

Brzina odziva Esterifikacija se također ovisi o kojima ugljikov atom povezan s OH-skupinom (primarni, sekundarni ili tercijarni), kemijska priroda kiseline i alkohola, a struktura ugljikovodični lanac, koji je povezan s karboksil.

Hidroliza estera. Reakcija hidrolize (saponifikacije) estera je reverzibilna reakcija esterifikacije. Polako prolazi. Ako u reakcijsku smjesu dodate smjesu mineralnih kiselina ili lužina, njezina brzina se povećava. Saponifikacija alkalijama se javlja tisuću puta brže od kiselina. Esteri se hidroliziraju u alkalnom mediju, i eteri - u kiselom.

Kada se esteri zagrijavaju s alkoholima u prisustvu sulfatne kiseline ili alkoksida (u alkalnom mediju), razmjenjuju se alkoksi skupine. Istodobno nastaje novi eter, a alkohol se vraća u reakcijski medij, koji je prethodno bio u obliku ostataka u sastavu eterske molekule.

esteri: reakcija redukcije. Redukteri su najčešće litij aluminij hidridi, natrij u alkoholu koji vrije. Visoka otpornost estera na djelovanje različitih oksidansa koristi se u kemijskoj sintezi ili analizi radi zaštite alkohola i fenolnih skupina.

Esteri: glavni predstavnici. Etil-etanoat (octeni etil eter) dobiva se iz reakcije esterifikacije acetata i etanola (katalizator sulfatna kiselina). Etil etanoat se upotrebljava kao otapalo za celulozni nitrat u proizvodnji bezdimnog baruta i fotografskom filmu, esencije voća komponente za prehrambenu industriju.

Izoamiletanoat (uksusnoizoamilovy eter „kruška bit”) je vrlo topiv u etanolu, dietil eter. Dobiva se esterifikacijom acetatne kiseline i izoamil alkohol. Izobutilmetilbutanoat se koristi kao aromatska komponenta u parfumeriji i kao otapalo.

Izoamilizovaleriat ( „jabuka” bit, izovalerianovoizoamilovy eter) dobije se reakcijom esterifikacije izovalerijanske kiseline i izoamil alkohol. Spomenuti ester se koristi kao esencije voća u prehrambenoj industriji.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Karboksilne kiseline: fizikalna svojstva. Soli karboksilnih kiselinaKarboksilne kiseline: fizikalna svojstva. Soli karboksilnih kiselina
Oksalna kiselinaOksalna kiselina
Octena kiselinaOctena kiselina
Organski spojevi i njihova klasifikacijaOrganski spojevi i njihova klasifikacija
Nomenklatura organskih spojevaNomenklatura organskih spojeva
Kemijska svojstva alkoholaKemijska svojstva alkohola
Benzojeva kiselinaBenzojeva kiselina
Benzilni alkohol: svojstva, proizvodnja, primjenaBenzilni alkohol: svojstva, proizvodnja, primjena
Natrij fenolat: priprema, kemijska svojstvaNatrij fenolat: priprema, kemijska svojstva
Dimetil eter - moderno gorivo za dizel motoreDimetil eter - moderno gorivo za dizel motore
» » Esteri: opća svojstva i primjena