Nejasni kutovi: opis i značajke

Trokut je geometrijska figura koja ima tri točke povezane linijama koje ne leže na jednoj ravnoj liniji u ravnini. Vrhovi trokuta su točke na dnu kutova, a linije koje ih povezuju nazivaju se stranama trokuta. Da biste odredili područje takve figure, često se koristi unutarnji prostor trokuta.

klasifikacija

Osim trokuta s neravnopravnim stranama, postoje isosceles, tj. Posjeduju dvije identične strane. Pozvani su bočno, a jedna strana je baza likova. Postoji još jedna vrsta takvih poligona - jednakostranična. Sve tri strane imaju istu dužinu.

tupi kutovi

Za trokute, postoji mjerni stupanj mjerenja. Ove brojke mogu imati različite kutove, pa su klasificirane kako slijedi:

  • Pravokutni - s kutom od 90 stupnjeva. Dvije strane uz ovaj kut nazivaju se katetama, a treći - hipotenuzu;
  • Oštre pod kutom su trokuti s svim oštrim kutovima koji ne prelaze 90 stupnjeva;
  • Obtusno-kutno - jedan kut veći od 90 stupnjeva.

Definicija i parametri trokuta

Kao što je već napomenuto, trokut je jedan od tipova poligona koji ima tri vrška i isti broj ravnih linija koje ih ujedinjuju. Označavaju linije, u pravilu, isti: kutovi - u malim latiničnim slovima, i suprotnim stranama svake - odgovarajuće veliko slovo.

Ako dodate sve kutove trokuta, dobivate zbroj od 180 stupnjeva. Da biste znali unutarnji kutak, trebate od 180stupnjeva oduzimaju vrijednost vanjskog kuta trokuta. Kako bi se utvrdilo što je kut koji je izvana jednak, potrebno je dodati dva odvojena kutna iznutra.

tupi kut trokuta

U svakom trokutu ima oštre ili zamućen kut, nasuprot velikog kuta je najveća strana. Ako su linije između vrhova jednake, tada, odnosno, svaki kut je jednak 60 stupnjeva.

Ukočeni trokut

Obustavni kut trokuta je uvijek veći od kuta od 90 stupnjeva, ali je manji od otklopljenog kuta. Dakle, tup kut je od 90 do 180 stupnjeva.

Postavlja se pitanje: postoji li takav lik više od jednog tupog kuta? Odgovor je na površini: ne, jer zbroj kutova mora biti manji od 1800. Ako dva kuta imaju, na primjer, 95 stupnjeva, onda treći jednostavno nema mjesto.

Dva poluđina okruglog zgloba jednaka su:

  • ako su obje strane jednake, a kut između njih jednak je;
  • ako su jedna strana i dva susjedna susjeda jednaka;
  • ako tri strane tupih trokuta imaju jednakost.

Čudesne linije tupog trokuta

U svim trokutima s tupim kutovima postoje linije zvane izuzetne. Prva od njih je nadmorska visina. To je okomita od jednog od vrhova do odgovarajuće strane. Sve se visine sudaraju u točki koja se naziva orthocenter. U trokutu s tupim kutovima, bit će izvan same figure. Što se tiče oštrih kutova, centar je u samom trokutu.

Druga linija je medijan. To je crta koja se izvlači od vrha prema sredini odgovarajuće strane. Svi medijani konvergiraju u trokut, a mjesto njihova poravnanja je središte gravitacije takvog poligona.

tupi kut je

Bisectrix - linija koja se dijeli na pola poput tupih kutova i ostalo. Sjecište tri takve linije uvijek se događa samo u slici i definirano je kao središte kruga upisanog u trokut.

S druge strane, središte kruga opisanog oko slike može se dobiti iz tri srednje okomice. To su linije koje su izostavljene iz sredine ravnih linija koje povezuju vrhove. Sjecište tri medijalne okomice u trokutu koji ima oštre kutove nalazi se izvan slike.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Prvi znak jednakosti trokuta. Drugi i treći znakovi jednakosti trokutaPrvi znak jednakosti trokuta. Drugi i treći znakovi jednakosti trokuta
Konveksni poligoni. Definicija konveksnog poligona. Dijagonalnosti konveksnog poligonaKonveksni poligoni. Definicija konveksnog poligona. Dijagonalnosti konveksnog poligona
Što je trokut? Kakve su to?Što je trokut? Kakve su to?
Zbroj kutova trokuta. Teorem o zbroju kutova trokutaZbroj kutova trokuta. Teorem o zbroju kutova trokuta
Kako pronaći stranice pravog trokuta? Osnove geometrijeKako pronaći stranice pravog trokuta? Osnove geometrije
Kako pronaći područje trokutaKako pronaći područje trokuta
Kako pronaći područje četverokuta?Kako pronaći područje četverokuta?
Kako pronaći područje jednodijelnog trokutaKako pronaći područje jednodijelnog trokuta
Kako pronaći stranu trokuta. Polazeći od jednostavnogKako pronaći stranu trokuta. Polazeći od jednostavnog
Kako pronaći hipotenuza pravog trokutaKako pronaći hipotenuza pravog trokuta
» » Nejasni kutovi: opis i značajke